http://www.porjarearntum.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ05/04/2009
อัพเดท06/09/2022
ผู้เข้าชม698,013
เปิดเพจ947,767

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา

บทกลอนธรรมะ

จูงมือลูกเดิน

ระลึกได้และรู้ตัวหมายความว่าอย่างไร

รัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

อันตรายของภิกษุ สามเณร ผู้บวชใหม่ ๔ อย่าง

ความจริงอันประเสริฐที่ควรรู้ ๔ ประการ

ธรรมะอันทำให้งาม มี ๒ ประการ

ธรรมคุ้มครองโลก

เสียงเทศน์ทำใหม่ล่าสุด

วงล้อแห่งพระธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ ๔ อย่าง

ทุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

สุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ประการ หมายความว่าอย่างไร

คุณของรัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนประเภทใด

มูลเหตุของความโง่เขลา

มูลเหตุของความฉลาด

ท่านรู้จักตนเองว่ามีกิเลสหรือไม่ ต้องพิจารณาอย่างไร

ท่านรู้จักมนุษย์ ๔ ประเภทหรือยัง ?

คิดดี พูดดี ทำดี

ความสุข ความทุกข์ ความสบาย แตกต่างกันอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ

ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบและเกิดปัญญา

ศาสนาคืออะไร

ป่วยกาย ป่วยใจ หมายความว่าอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (เนื้อหา)

ทำความดีเพื่ออะไร

คุณธรรม ๕ ประการ สนับสนุนความสำเร็จ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หมายความว่าอย่างไร

ศีล ในพระพุทธศาสนา ๒๒๗ ข้อ ภาคภาษาไทย อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ปัจจัย ๔ รูปธรรม และ ปัจจัย ๔ นามธรรม

มนุษย์ เป็นโรค ๔ อย่าง บ้า ใบ้ บอด หนวก

ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาปหมายความว่าอย่างไร

ระวังจิต ระวังอารมณ์ หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่ไม่เป็นอนิจจัง สิ่งที่ไม่เป็นทุกขัง สิ่งที่ไม่เป็นอนัตตา มีจริงหรือไม่

จิตสงบ จิตว่าง แตกต่างกันอย่างไร

อยากรู้ อยากห็น อยากเป็น อยากไป หมายความว่าอย่างไร

มืดมามืดไป และสว่างมาสว่างไป หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่มีมาก ทำให้น้อยลง สิ่งที่มีอยู่ทำให้หมดไป

ความเห็นแก่ตัว กับการรักตัวเอง

ท่านพบเห็นเมืองพอแล้วหรือยัง

การทำความชั่วเพราะเหตุ ๔ ประการ

รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง หมายความว่าอย่างไร

สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ฟังธรรมเป็นยาฉีด จริงหรือ

ผู้ที่ไม่แต่งงาน จะตกนรก จริงหรือไม่

มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ

ก็ต้อง ก็ได้ ก็ดี หมายความว่าอย่างไร

บันใด ๘ ขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น

งามทั้ง กาย วาจา ใจ

ผู้ที่ฝีกสมาธินาน ๆ ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุใด

คิดอย่างไรจึงไม่เกิดทุกข์

จิตใต้สำนึก

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

ทำใจ หมายความว่าอย่างไร

ประเพณีงานศพที่ถูกต้อง... เหตุใดจึงต้องเผาศพ...

ความเบื่อของปุถุชนกับความเบื่อของพระอริยะ

พระราชดำรัส คุณธรรม ๔ ประการ(เนื้อหา)

มีสิ่งใด สิ่งนั้นก็เสื่อม

บวชเพื่ออะไร

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริงหรือ

ทุกข์และวิธีปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์

บุคคลที่หาได้ยาก ความกตัญญูกตเวที

การฝึกสมาธิเพื่อให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ผิดหรือถูก...

ความหวัง

มืดมาสว่างไป สว่างมามืดไป หมายความว่าอย่างไร

ผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติธรรม มีโทษอย่างไร

แผ่นพับธรรมะ

 

ธรรมเทศนามีทาง Youtube แล้วจ้า... 

| view 2707
กำลังอัพลงเรื่อยๆนะครับ มีอีกเยอะครับ http://www.youtube.com/watch?v=DRY_kmQEzgo&list=PL6AyI_R0FuXg05GZPA7heiCmsuqFZhYC4

 
กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ ปรับปรุงเมื่อ

ป.เจริญธรรมทาง Facebook มีแล้วจ้า...  

เล็ก 23516/1 05/11/2012 28/06/2013 19:42

Download ไฟล์หนังสือ ได้ที่นี่  

เล็ก 2831/4 20/11/2010 07/08/2014 11:11

ความทุกข์... ความสุข... ความสบาย... หมายความว่าอย่างไร...แตกต่างกันหรือไม่...  

ต๋อมแต๋ม 3180/1 12/07/2010 19/09/2010 09:58

...เมื่อมีอาการเบื่อ ๆ เซ็ง ๆ สาเหตุเกิดจากอะไร ทำยังไงจะหาย...  

สำนึกรักบ้านเกิด 73658/23 07/07/2010 21/04/2015 14:55

[บันได ๘ ขั้น เพื่อความหลุดพ้น  

ครูบ้านนอก 2462/3 24/06/2010 21/02/2024 08:38

สาเหตุวิกฤติชาติบ้านเมือง มีทางออกและ แนวทางแก้ไข หรือไม่  

สำนึกรักบ้านเกิด 1941/1 06/06/2010 03/11/2013 15:22

สัญญา และ วิตกวิจารณ์  

นฤมล 2818/5 05/03/2010 07/11/2013 22:13

มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ หมายถึงอะไร  

ครูบ้านนอก 28185/2 24/02/2010 16/08/2011 20:02

มีสิ่งใด สิ่งนั้นก็เสื่อม  

ต๋อมแต๋ม 2242/1 21/02/2010 21/02/2010 00:54

ปัจจัย ๔ ทาง นามธรรม มีหรือไม่ อะไรบ้าง  

ครูบ้านนอก 9949/2 18/02/2010 22/02/2010 20:00

สิ่งที่ไม่เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในโลกนี้มีหรือไม่ ถ้ามีสิ่งนั้นคืออะไร?  

ผู้มีปัญญาน้อย 24165/13 15/02/2010 23/02/2017 22:59

ละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาป หมายความว่าอย่างไร  

สำนึกรักบ้านเกิด 5770/2 14/02/2010 05/11/2013 18:32

ระวังจิต ระวังอารมณ์ หมายความว่าอย่างไร  

ต๋อมแต๋ม 2360/3 14/02/2010 03/11/2013 21:22

จิตสงบ จิตว่างแตกต่างกันอย่างไร  

หนุ่ม 2422/5 14/02/2010 09/11/2013 16:57

อยู่ใต้สังคม อยู่ในสังคม อยู่เหนือสังคม หมายความว่าอย่างไร  

น้องหนิง 2621/2 09/02/2010 04/11/2013 00:33

รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง หมายความว่าอย่างไร  

เด็กดอย 2675/1 08/02/2010 08/02/2010 01:47

สวดมนต์เป็นยาท่า ภ่าวนาเป็นยากิน ฟังธรรมเป็นยาฉีดจริงหรือ  

น้องฝ้าย 2219/1 08/02/2010 08/02/2010 01:57

จิตใต้สำนึก เกิดมาจากอะไร ทำไมจึงแตกต่างกัน  

ผู้สำนึกรักบ้านเกิด 4197/2 26/01/2010 12/04/2010 15:59

การคิดดี พูดดี ทำดี  

ครูบ้านนอก 50460/3 26/01/2010 07/02/2010 19:25

ผู้ขัดขวางการปฏิบัติธรรม มีโทษอย่างไร  

กัญญานัฎฐ์ 7690/3 22/01/2010 29/06/2015 20:23
view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view