http://www.porjarearntum.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ05/04/2009
อัพเดท06/09/2022
ผู้เข้าชม698,097
เปิดเพจ947,987

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา

บทกลอนธรรมะ

จูงมือลูกเดิน

ระลึกได้และรู้ตัวหมายความว่าอย่างไร

รัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

อันตรายของภิกษุ สามเณร ผู้บวชใหม่ ๔ อย่าง

ความจริงอันประเสริฐที่ควรรู้ ๔ ประการ

ธรรมะอันทำให้งาม มี ๒ ประการ

ธรรมคุ้มครองโลก

เสียงเทศน์ทำใหม่ล่าสุด

วงล้อแห่งพระธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ ๔ อย่าง

ทุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

สุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ประการ หมายความว่าอย่างไร

คุณของรัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนประเภทใด

มูลเหตุของความโง่เขลา

มูลเหตุของความฉลาด

ท่านรู้จักตนเองว่ามีกิเลสหรือไม่ ต้องพิจารณาอย่างไร

ท่านรู้จักมนุษย์ ๔ ประเภทหรือยัง ?

คิดดี พูดดี ทำดี

ความสุข ความทุกข์ ความสบาย แตกต่างกันอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ

ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบและเกิดปัญญา

ศาสนาคืออะไร

ป่วยกาย ป่วยใจ หมายความว่าอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (เนื้อหา)

ทำความดีเพื่ออะไร

คุณธรรม ๕ ประการ สนับสนุนความสำเร็จ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หมายความว่าอย่างไร

ศีล ในพระพุทธศาสนา ๒๒๗ ข้อ ภาคภาษาไทย อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ปัจจัย ๔ รูปธรรม และ ปัจจัย ๔ นามธรรม

มนุษย์ เป็นโรค ๔ อย่าง บ้า ใบ้ บอด หนวก

ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาปหมายความว่าอย่างไร

ระวังจิต ระวังอารมณ์ หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่ไม่เป็นอนิจจัง สิ่งที่ไม่เป็นทุกขัง สิ่งที่ไม่เป็นอนัตตา มีจริงหรือไม่

จิตสงบ จิตว่าง แตกต่างกันอย่างไร

อยากรู้ อยากห็น อยากเป็น อยากไป หมายความว่าอย่างไร

มืดมามืดไป และสว่างมาสว่างไป หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่มีมาก ทำให้น้อยลง สิ่งที่มีอยู่ทำให้หมดไป

ความเห็นแก่ตัว กับการรักตัวเอง

ท่านพบเห็นเมืองพอแล้วหรือยัง

การทำความชั่วเพราะเหตุ ๔ ประการ

รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง หมายความว่าอย่างไร

สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ฟังธรรมเป็นยาฉีด จริงหรือ

ผู้ที่ไม่แต่งงาน จะตกนรก จริงหรือไม่

มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ

ก็ต้อง ก็ได้ ก็ดี หมายความว่าอย่างไร

บันใด ๘ ขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น

งามทั้ง กาย วาจา ใจ

ผู้ที่ฝีกสมาธินาน ๆ ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุใด

คิดอย่างไรจึงไม่เกิดทุกข์

จิตใต้สำนึก

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

ทำใจ หมายความว่าอย่างไร

ประเพณีงานศพที่ถูกต้อง... เหตุใดจึงต้องเผาศพ...

ความเบื่อของปุถุชนกับความเบื่อของพระอริยะ

พระราชดำรัส คุณธรรม ๔ ประการ(เนื้อหา)

มีสิ่งใด สิ่งนั้นก็เสื่อม

บวชเพื่ออะไร

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริงหรือ

ทุกข์และวิธีปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์

บุคคลที่หาได้ยาก ความกตัญญูกตเวที

การฝึกสมาธิเพื่อให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ผิดหรือถูก...

ความหวัง

มืดมาสว่างไป สว่างมามืดไป หมายความว่าอย่างไร

ผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติธรรม มีโทษอย่างไร

แผ่นพับธรรมะ

 
กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ อัพเดทล่าสุด

ป.เจริญธรรมทาง Facebook มีแล้วจ้า...  

เล็ก 23517/1 05/11/2012 28/06/13 19:42

Download ไฟล์หนังสือ ได้ที่นี่  

เล็ก 2832/4 20/11/2010 07/08/14 11:11

ความทุกข์... ความสุข... ความสบาย... หมายความว่าอย่างไร...แตกต่างกันหรือไม่...  

ต๋อมแต๋ม 3181/1 12/07/2010 19/09/10 09:58

...เมื่อมีอาการเบื่อ ๆ เซ็ง ๆ สาเหตุเกิดจากอะไร ทำยังไงจะหาย...  

สำนึกรักบ้านเกิด 73660/23 07/07/2010 21/04/15 14:55

[บันได ๘ ขั้น เพื่อความหลุดพ้น  

ครูบ้านนอก 2464/3 24/06/2010 21/02/24 08:38

สาเหตุวิกฤติชาติบ้านเมือง มีทางออกและ แนวทางแก้ไข หรือไม่  

สำนึกรักบ้านเกิด 1942/1 06/06/2010 03/11/13 15:22

สัญญา และ วิตกวิจารณ์  

นฤมล 2820/5 05/03/2010 07/11/13 22:13

มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ หมายถึงอะไร  

ครูบ้านนอก 28187/2 24/02/2010 16/08/11 20:02

มีสิ่งใด สิ่งนั้นก็เสื่อม  

ต๋อมแต๋ม 2244/1 21/02/2010 21/02/10 00:54

ปัจจัย ๔ ทาง นามธรรม มีหรือไม่ อะไรบ้าง  

ครูบ้านนอก 9952/2 18/02/2010 22/02/10 20:00

สิ่งที่ไม่เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในโลกนี้มีหรือไม่ ถ้ามีสิ่งนั้นคืออะไร?  

ผู้มีปัญญาน้อย 24167/13 15/02/2010 23/02/17 22:59

ละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาป หมายความว่าอย่างไร  

สำนึกรักบ้านเกิด 5773/2 14/02/2010 05/11/13 18:32

ระวังจิต ระวังอารมณ์ หมายความว่าอย่างไร  

ต๋อมแต๋ม 2362/3 14/02/2010 03/11/13 21:22

จิตสงบ จิตว่างแตกต่างกันอย่างไร  

หนุ่ม 2425/5 14/02/2010 09/11/13 16:57

อยู่ใต้สังคม อยู่ในสังคม อยู่เหนือสังคม หมายความว่าอย่างไร  

น้องหนิง 2624/2 09/02/2010 04/11/13 00:33

รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง หมายความว่าอย่างไร  

เด็กดอย 2677/1 08/02/2010 08/02/10 01:47

สวดมนต์เป็นยาท่า ภ่าวนาเป็นยากิน ฟังธรรมเป็นยาฉีดจริงหรือ  

น้องฝ้าย 2221/1 08/02/2010 08/02/10 01:57

จิตใต้สำนึก เกิดมาจากอะไร ทำไมจึงแตกต่างกัน  

ผู้สำนึกรักบ้านเกิด 4200/2 26/01/2010 12/04/10 15:59

การคิดดี พูดดี ทำดี  

ครูบ้านนอก 50462/3 26/01/2010 07/02/10 19:25

ผู้ขัดขวางการปฏิบัติธรรม มีโทษอย่างไร  

กัญญานัฎฐ์ 7692/3 22/01/2010 29/06/15 20:23

"สิ่งที่มีมาก ทำให้น้อยลง" "ส่งที่มีอยู่ ทำให้หมดไป"  

ต๋อมแต๋ม 1502/1 21/01/2010 21/01/10 13:20

ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบและเพื่อให้เกิดปัญญา ควรทำอย่างไร  

หนุ่ม 3559/3 19/01/2010 16/09/13 18:40

ผู้ที่ไม่แต่งงานจะตกนรกจริงหรือไม่  

หนุ่ม มหาชัย 1562/1 18/01/2010 18/01/10 13:47

การฝึกสมาธิ  

หนุ่ม 1918/2 30/12/2009 18/01/10 14:36

๙ คำที่พ่อสอน  

๙ คำที่พ่อสอน 2416/2 21/12/2009 30/12/09 15:28

เลื่อมใสในปฏิปทา ของคุณแม่ ขอคุณแม่ช่วยสงเคราะห์  

เบื่อเกิด 1556/2 30/07/2009 16/11/09 21:04

แวะมาเยี่ยม..จ้า  

ธัมมภัทร์ 1877/3 22/07/2009 27/07/09 00:00

การปฏิบัติธรรม จำเป็นต้องเรียนมาก ฟังมากไหมค่ะ  

สุ 1396/3 22/07/2009 06/11/13 21:56

พระซื้อหวยเอง ผิดศีลไหม แต่ทำไมยังเห็นซื้อกันอยู่  

สมชัย 3864/2 22/07/2009 12/07/12 19:55

พระบอกหวย-สูบบุหรี่ ผิดหรือเปล่าค่ะ อยากให้พระปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจังเลยค่ะ  

นิตยา 1625/1 22/07/2009 22/07/09 00:00
จำนวนกระทู้ 31 Page 1 2 Next
Webboard ตั้งหัวข้อสนทนาใหม่

* ชื่อกระทู้
หมวดหมู่
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ เพิ่มรูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
* ชื่อ
สถานะ  
* อีเมล (แจ้งทางอีเมลเมื่อมีคนมาตอบ)
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
* รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view