http://www.porjarearntum.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ05/04/2009
อัพเดท06/09/2022
ผู้เข้าชม698,076
เปิดเพจ947,966

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา

บทกลอนธรรมะ

จูงมือลูกเดิน

ระลึกได้และรู้ตัวหมายความว่าอย่างไร

รัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

อันตรายของภิกษุ สามเณร ผู้บวชใหม่ ๔ อย่าง

ความจริงอันประเสริฐที่ควรรู้ ๔ ประการ

ธรรมะอันทำให้งาม มี ๒ ประการ

ธรรมคุ้มครองโลก

เสียงเทศน์ทำใหม่ล่าสุด

วงล้อแห่งพระธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ ๔ อย่าง

ทุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

สุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ประการ หมายความว่าอย่างไร

คุณของรัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนประเภทใด

มูลเหตุของความโง่เขลา

มูลเหตุของความฉลาด

ท่านรู้จักตนเองว่ามีกิเลสหรือไม่ ต้องพิจารณาอย่างไร

ท่านรู้จักมนุษย์ ๔ ประเภทหรือยัง ?

คิดดี พูดดี ทำดี

ความสุข ความทุกข์ ความสบาย แตกต่างกันอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ

ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบและเกิดปัญญา

ศาสนาคืออะไร

ป่วยกาย ป่วยใจ หมายความว่าอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (เนื้อหา)

ทำความดีเพื่ออะไร

คุณธรรม ๕ ประการ สนับสนุนความสำเร็จ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หมายความว่าอย่างไร

ศีล ในพระพุทธศาสนา ๒๒๗ ข้อ ภาคภาษาไทย อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ปัจจัย ๔ รูปธรรม และ ปัจจัย ๔ นามธรรม

มนุษย์ เป็นโรค ๔ อย่าง บ้า ใบ้ บอด หนวก

ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาปหมายความว่าอย่างไร

ระวังจิต ระวังอารมณ์ หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่ไม่เป็นอนิจจัง สิ่งที่ไม่เป็นทุกขัง สิ่งที่ไม่เป็นอนัตตา มีจริงหรือไม่

จิตสงบ จิตว่าง แตกต่างกันอย่างไร

อยากรู้ อยากห็น อยากเป็น อยากไป หมายความว่าอย่างไร

มืดมามืดไป และสว่างมาสว่างไป หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่มีมาก ทำให้น้อยลง สิ่งที่มีอยู่ทำให้หมดไป

ความเห็นแก่ตัว กับการรักตัวเอง

ท่านพบเห็นเมืองพอแล้วหรือยัง

การทำความชั่วเพราะเหตุ ๔ ประการ

รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง หมายความว่าอย่างไร

สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ฟังธรรมเป็นยาฉีด จริงหรือ

ผู้ที่ไม่แต่งงาน จะตกนรก จริงหรือไม่

มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ

ก็ต้อง ก็ได้ ก็ดี หมายความว่าอย่างไร

บันใด ๘ ขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น

งามทั้ง กาย วาจา ใจ

ผู้ที่ฝีกสมาธินาน ๆ ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุใด

คิดอย่างไรจึงไม่เกิดทุกข์

จิตใต้สำนึก

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

ทำใจ หมายความว่าอย่างไร

ประเพณีงานศพที่ถูกต้อง... เหตุใดจึงต้องเผาศพ...

ความเบื่อของปุถุชนกับความเบื่อของพระอริยะ

พระราชดำรัส คุณธรรม ๔ ประการ(เนื้อหา)

มีสิ่งใด สิ่งนั้นก็เสื่อม

บวชเพื่ออะไร

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริงหรือ

ทุกข์และวิธีปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์

บุคคลที่หาได้ยาก ความกตัญญูกตเวที

การฝึกสมาธิเพื่อให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ผิดหรือถูก...

ความหวัง

มืดมาสว่างไป สว่างมามืดไป หมายความว่าอย่างไร

ผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติธรรม มีโทษอย่างไร

แผ่นพับธรรมะ

...เมื่อมีอาการเบื่อ ๆ เซ็ง ๆ สาเหตุเกิดจากอะไร ทำยังไงจะหาย...

(อ่าน 73660/ ตอบ 23)

สำนึกรักบ้านเกิด

...คุณแม่ครับ...บางครั้งลูกเกิดอาการเบื่อ อาการเซ็ง...จากเรื่องต่าง ๆ และได้ยินเพื่อน ๆ บ่น ว่า...เบื่อเรียน...เบื่อแฟน...เบื่องาน และพี่ ๆ หลายคน บ่นเบื่อสามี เบื่อภรรยา...เบื่อนาย...เบื่อเพื่อนร่วมงาน..เบื่อการเมือง...สารพัดจะเบื่อ...ลูกอยากทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร  ทำยังไงจะหาย...ขอคุณแม่เมตตาช่วยชี้แนะ....ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับ...

แม่ชีประยงค์

...ก่อนอื่นลูกต้องเข้าใจความหมายของคำว่า "ความเบื่อ" เสียก่อน ความเบื่อหมายถึง ความไม่พอใจ จำเจ ซ้ำซาก และต้องพิจารณาต่อไปอีกว่า เราเบื่ออะไรบ้าง แล้วเพราะอะไรเป็นสาเหตุทำให้เราเบื่อ เช่นเบื่ออาหาร เพราะเรากินบ่อย ๆ ก็คือเราไม่พอใจในรสอาหารนั้น  เบื่อเสื้อผ้าเพราะเราสวมใส่บ่อย ๆ ก็คือเราไม่พอใจในเสื้อผ้าชุดนั้น  เบื่อทรงผมเพราะตัดแต่งจำแจซ้ำซาก  บางคนเบื่อบ้านหลังเล็กเพราะต้องการมีบ้านหลังใหญ่และหลาย ๆ หลัง  บางคนมีรถยนต์แล้วก็เบื่อคันเก่าเพราะต้องการอยากได้คันใหม่ยี่ห้อดี  มีราคาแพง  บางคนเบื่อความเป็นโสด  เพราะอยากมีคู่ครอง  เมื่อมีคู่ครองแล้วก็เบื่อคนเก่า เพราะต้องการอยากมีคู่ครองคนใหม่ ไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด  ทั้งผู้ชาย  ผู้หญิง เป็นต้น หรือเมื่อไม่มีลูกก็เบื่ออยากมีลูก  แต่พอมีลูกแล้วก็เบื่อลูกเพราะมีลูกเกเร  และยังเบื่อความแก่  เบื่อความเจ็บป่วย  เบื่อความตาย  ดังนั้นความเบื่อเกิดจากความไม่พอใจของเราเอง แต่เมื่อใดเราเกิดมีพอใจกับสิ่งใดเราก็หายเบื่อ ทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นเราเคยเบื่อสิ่งนั้นมาก่อน  ทุกคนจึงมีความรู้สึกเบื่อเมื่อเกิดความไม่พอใจ  และหายเบื่อเมื่อเกิดความพอใจ จึงทำให้เบื่อ ๆ หาย ๆ อยู่อย่างนี้...                               ...แม่ต้องการเน้นให้ลูก ๆ เข้าใจ ความเบื่อของปุถุชนกับความเบื่อของพระอริยะมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ให้ลูกไปดูในหมวดบทความของเว็บไซต์นี้ เรื่อง  "ความเบื่อของปุถุชนกับความเบื่อของพระอริยะ" ซึ่งแม่ได้อธิบายรายละเอียดไว้แล้ว


ะฟหดดด

ผมเบื่อเรียนสุดๆเลยครับ

berich

 การรักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ จะเป็นทางหนึ่งที่ความเบื่อหน่ายไม่มาเยี่ยมเยียนเราค่ะ

http://www.richwaycorner.com

ปัญญา ใสสว่าง

แม่ชีประยงค์

กระทู้ที่  1  ขอถามหน่อยครับ แล้วเบื่อชนิดที่ว่า ไม่อยากทำอะไรเลยอยากอยุ่เฉยๆ ไม่อยากเจอใคร ไม่อยากคุยกะใคร  แค่หายใจก้อรู้สึกเบื่อ (แบบที่ว่าไม่อยากเอาอะไรละ) มันเป็นมาจากอะไรหรอครับ  chai  chai12548@hotmail.com  [119.42.78.72] เมื่อ 12/11/2010 - 22:12


     -  เบื่อชนิดที่ว่าไม่อยากทำอะไรเลย  อยากอยู่เฉย ๆ ไม่อยากเจอใคร ไม่อยากคุยกะใคร?  ตอบ  ตามลักษณะที่กล่าวมานี้  แม่คิดว่า  ลูกน่าจะเป็นคนเกียจคร้านมาก  เพราะมีความคิดที่ผิดปกติ  แตกต่างจากลักษณะของมนุษย์ทั่วไป  หรืออาจจะเกิดจากระบบประสาทบกพร่องผิดปกติ  จึงไม่มีความคิด  ที่อยากคิด อยากพูด  อยากทำสิ่งใด ๆ  จึงอยากอยู่เฉย ๆ ดังที่เป็น


      - ไม่อยากเจอใคร ไม่อยากคุยกับใคร?  


ตอบ  สาเหตุมาจากหลายอย่าง เช่น เบื่อตัวเอง ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง  หรือมีความอาย จึงทำให้ไม่อยากพบใคร ไม่อยากคุยกับใคร หรือคิดว่าตัวเองวิเศษกว่าผู้อื่น จึงไม่อยากคบค้าสมาคมกับผู้ใด


       - แค่หายใจก็รู้สึกเบื่อ (แบบที่ว่าไม่อยากเอาอะไรละ) มันเป็นมาจากอะไรเหรอครับ


ตอบ  แค่หายใจก็เบื่อ หมายความว่า  ลูกอาจจะไม่อยากมีชีวิตอยู่  หรืออยากตาย  เพราะฉะนั้นอาการเบื่อของลูก  ทั้งหมดนี้  เป็นเพราะถูกกิเลส  ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทั้งสามอย่างนี้ครอบงำจิตใจมาก  จนคิดอะไรไม่ถูก  กลายเป็นคนโง่เขลา  เบาปัญญา  ถ้าจะแก้ ไขลูกต้องคิดพิจารณา  เรื่องต่าง ๆ ที่ลูกเบื่อ  ให้รู้เหตุ  รู้ผล  รู้ผิด รู้ถูก รู้ชั่ว รู้ดี  แล้วเลือกทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ ต่อตนเอง และผู้อื่น  เพราะความเป็นจริงแล้ว  การเกิดมาเป็นมนุษย์  ต้องมีการคิด  การพูด การทำสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่มากก็น้อย  ตามกำลังสติปัญญา  หรือตามกรรมดี กรรมชั่ว  ที่ตนเองสร้างมา  ความเบื่อของลูกนี้หายากมาก  แม้แต่อริยชน หรือพระอรหันต์  ก็ยังมีการคิด การพูด การทำ  ในสิ่งที่ดี ๆ  อย่าได้เข้าใจผิดคิดว่า ตัวเองเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างดังที่กล่าวมาแล้วนี้  เป็นผู้สำเร็จอรหันต์แล้ว  มิใช่เลย


           


กระทู้ที่  ผมเบื่อเรียนสุด ๆ เลยครับ ะฟหดดด  [124.120.163.71] เมื่อ 01/12/2010 - 19:51


ตอบ  อาการเบื่อเรียนของลูกเกิดจาก  ความเกียจคร้าน  โง่เขลา  เบาปัญญา  จึงไม่รู้จักว่า ความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์  ต้องเริ่มต้นจากการเรียน การศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ


จะเป็นความรู้ทางโลก หรือความรู้ทางธรรมก็ได้  ถ้าทางโลกก็ต้องศึกษาหาความรู้ทางโลก จากชั้นอนุบาล  จนถึงปริญญา เช่นเรียนรู้จักธรรมชาติ ของมนุษย์และสัตว์  ที่เกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้  ให้รู้อย่างชัดเจน  จึงเรียกว่า เป็นผู้ฉลาดทางโลก  ส่วนจะศึกษาเล่าเรียนทางธรรม  ก็ต้องเรียนรู้ จากคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า  เช่น รู้จักตนเอง ว่าเราเป็นใคร  มาจากไหน  กำลังทำอะไร แล้วจะไปไหน  (ให้ไปอ่านในหมวดแผ่นพับ ของเว็บไซต์นี้  เรื่อง เราเป็นใคร มาจากไหน กำลังทำอะไร แล้วจะไปไหน )  เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องมีการศึกษาเรียนรู้ เพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัว  เมื่อเบื่อการเรียนการศึกษาแล้ว  ลูกจะมีชีวิตอยู่อย่างไร  จะมีอนาคตหรือไม่   ก็ขึ้นอยู่กับตัวลูกจะศึกษาเล่าเรียนเท่านั้น  ไม่ใช่ผู้ที่เบื่อการเรียนจะสำเร็จเป็นอริยชนหรือพระอรหันต์นั้นไม่ใช่เลย  ที่ลูกเบื่อการเรียนเพราะลูกมีกิเลสที่หนาแน่นครอบงำจิตใจต่างหาก  ส่วนผู้สำเร็จพระอรหันต์  คือผู้ที่ชำระกิเลส ความโลภ ความโกรธ  ความหลง  หมดสิ้นไปจากจิตใจแล้ว  จึงเรียกว่า เป็นอริยชน หรือ


พระอริยะ


 


กระทู้ที่  เบื่อที่สุดเวลาที่จะต้องไปนั่งเฝ้าแฟนกินเหล้า  ทำยังไงดีค่ะ  คนชอบความเงียบ  [119.42.108.141] เมื่อ 12/04/2011 - 16:07


ตอบ  การนั่งเฝ้าแฟนกินเหล้านั้น  เป็นความพอใจของลูกในระยะแรก ๆ  ลูกจึงยังไม่เบื่อ แต่พอนาน ๆ เข้า  ลูกเกิดความไม่พอใจ  จึงมีความรู้สึกเบื่อเกิดขึ้น  มันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนทั่วไป  วิธีแก้ไขคือ  ค่อย ๆ หาทางออก เช่น บอกแฟนว่า ติดธุระไปด้วยไม่ได้  หรือบอกว่า ป่วยไม่สบาย  ขอพักผ่อนไปด้วยไม่ได้  เพื่อเว้นบ้างเป็นบางครั้ง และพยายามเว้นไปเรื่อย ๆ  จนเขาเข้าใจว่าเราไม่ต้องการไปกับเขาแล้ว  แต่ถ้าลูกเป็นคนชอบความเงียบจริง ๆ  ลูกคงไปอยู่ในวงเหล้าไม่ได้แน่นอน  แต่ที่ลูกเบื่อ  อาจจะเป็นเพราะลูกไม่สนุกสนานเพลิดเพลินกับวงเหล้าของแฟน  แต่ถ้าลูกพอใจ  สนุกสนาน เพลิดเพลิน ลูกก็คงไม่เบื่อ  ขอให้พิจารณาตัวเองว่าเพราะอะไรถึงเบื่อ  เบื่อเพราะแฟนกินเหล้าหรือเบื่อเพื่อน ๆ ของแฟน  หรือเบื่อตัวเองที่ต้องมาเป็นทาสคอยรับใช้แฟน  เมื่อคิดพิจารณาได้แล้วก็ควรจะห่าง ๆ จากวงเหล้า  แต่มิใช่การเลิกกับแฟน  ลูกควรทำความเข้าใจกันด้วยเหตุด้วยผล  คือการเคารพสิทธิ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน 


 


กระทู้ที่  ตั้งแต่โตมานี้ไม่เคยเบื่ออะไรเท่ากับเบื่อเพื่อนร่วมงานเลย  เบื่อจริงๆ  เบื่อที่สุดในโลกเลย  ไม่อยากเห็นหน้าแม้แต่นิดเลย  เรื่องพูดด้วยไม่ต้องพูดถึงเลย  ไม่พูดด้วยแม้แต่คำเดียว  เพราะตั้งแต่โตมา  อายุจะปาเข้าไป 29 แล้วนะ  ไม่เคยเห็นคนนิสัยเสียแบบนี้กับเราเลยแต่นี้มาเจอ  อยากฆ่ามันด้วยซ้ำแหละ   ถ้าเป็นภาคใต้  50,000  เขาก็เอาแล้วแหละ  คนดีไม่มีในโลก  oko@hotmail.com  [180.180.219.48] เมื่อ 17/08/2011 - 11:56


ตอบ   การที่ลูกเบื่อเพื่อนร่วมงาน  ตามที่กล่าวมานี้  แม่ขอตอบสองประเด็น


๑) เพื่อนร่วมงาน  ทำให้ลูกไม่พอใจ  ด้วยประการต่าง ๆ  เป็นประจำ  จึงเกิดความผูกโกรธ  อาฆาตพยาบาทปองร้าย  ถึงกับคิดจะฆ่ากันได้ 


๒)  เป็นกรรมเก่าที่ลูกเคยได้เป็นศัตรูคู่อาฆาต  กันมาจากชาติก่อน ๆ  จะเป็นชาติใดชาติหนึ่งก็ตาม  กรรมนั้นได้ตามมาสนองลูกในชาตินี้แล้ว  ไม่ใช่ว่าลูกจะมีความรู้สึกเกลียดชังเขาข้างเดียว  เขาเองก็มีความรู้สึกไม่พอใจลูกเช่นเดียวกัน  นี้เป็นกรรมเก่าที่ทุกคนต้องได้รับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนไว้ว่า   ใครทำกรรมอันใดไว้  จะเป็นบุญหรือเป็นบาป จักต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป    


วิธีแก้ไข  คือต้องแก้ไขที่ตัวของลูกเอง  ต้องใช้คุณธรรมมี  เมตตา  กรุณา คือความรักความสงสารเขาบ้าง  เพราะเขาก็เป็นทุกข์เหมือนลูก ควรให้อภัยในความโกรธของเขาที่โกรธเรา  เพราะเขาก็เป็นทุกข์  และควรพิจารณาความโกรธอาฆาตพยาบาทปองร้ายของเรา


เมื่อเกิดขึ้น  เราก็เป็นทุกข์เช่นเดียวกัน  ความโกรธเป็นกิเลสข้อหนึ่งที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์ทุกคน  ยังมีความหลงตัว  หลงสิ่งต่าง ๆ ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราของเขา  มีความโลภ อยากได้  อยากเป็นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  พระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่า  กิเลส  มี สามอย่างคือ ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิต  เพราะฉะนั้น มนุษย์ใด มีกิเลสมาก ก็มีความทุกข์มาก  ผู้ใดมีกิเลสน้อยก็มีความทุกข์น้อย  ผู้ใดไม่มีกิเลสหมายถึงผู้นั้นได้ชำระกิเลสทั้งสามอย่างนี้หมดไปจากจิตใจก็ไม่มีทุกข์  ไม่มีสุข  มีแต่ความสบายใจเท่านั้น  ถ้าลูกอยากสบายก็ขอให้ลูกชำระกิเลสทั้งสามอย่างนี้ให้  ลดน้อยลงและหมดไป ในที่สุด   ลูกก็จะมีแต่ความสงบใจ  ความสบายใจ  ส่วนวิธีชำระกิเลสนั้น  ถ้าลูกสนใจใคร่รู้อยากจะทราบจริงๆ ก็ขอให้ติดต่อสอบถามจากแม่ได้ในโอกาสต่อไป

khim

เบื่อแฟนที่พูดไม่รู้เรื่อง

khim

เบื่อแฟนที่พูดไม่รู้เรื่อง

khim


เบื่อแฟนที่พูดไม่รู้เรื่อง

แม่ชีประยงค์

ตอบคำถามของคุณสำนึกรักบ้านเกิด >> หัวข้อ :...เมื่อมีอาการเบื่อ ๆ เซ็ง ๆ สาเหตุเกิดจากอะไร ทำยังไงจะหาย.

แม่ขอตอบว่า 
:  อาการเบื่อของลูกสาเหตุเกิดจาก เราอยู่กับสิ่งที่เราไม่พอใจนาน ๆ ก็จะเกิดอาการเบื่อ อาการเซ็งไม่อยากอยู่ใกล้ในสิ่งนั้นๆ เช่น ผู้ที่เบื่อการเรียน ไม่ชอบการเรียน ไม่อยากเรียน ก่อนหน้านั้นอาจจะชอบเรียนก็ได้ เช่น


ผู้ที่เบื่อการเรียน ไม่ชอบเรียน ไม่อยากเรียน เพราะเรียนมานานไม่ค่อยเข้าใจวิชาที่เรียน เบื่อครูที่สอน  จึงเกิดการเบื่อไม่อยากเรียนต่อไป  ก่อนหน้านั้นอาจจะชอบ  จึงพอใจในการเรียน  ทำให้ไม่เบื่อ  เมื่อไม่ชอบจึงรู้สึกเบื่อ  รู้สึกเซ็งซึ่งเป็นธรรมดามนุษย์ปุถุชนทุกคน 


            วิธีแก้เรื่องเบื่อเรียน ลูกต้องพิจารณาให้เห็นว่า การเรียนนั้นมีประโยชน์ต่อชีวิตในปัจจุบันและอนาคตของตนเอง ต้องมีความอดทน ขยันหมั่นเพียร เรียนให้สำเร็จตามที่ต้องการ ชีวิตของเราก็จะดีทั้งปัจจุบันและอนาคต แต่ถ้าเบื่อแล้วไม่เรียนเลย ปัจจุบันและอนาคตก็จะดับลง  เป็นผู้ที่ไม่มีประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น ให้ศึกษาดูผู้ที่เขาตั้งใจเรียน จนสำเร็จระดับใดระดับหนึ่งของการศึกษา เขาจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองทั้งปัจจุบันและอนาคต


            เบื่อแฟน  แฟนหมายถึงคนรักที่ยังไม่ใช่สามี หรือภรรยา ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  การเบื่อแฟน  เพราะอยู่กับแฟนมานาน เห็นนิสัยใจคอหรือการแสดงออกต่าง ๆ ที่ไม่ถูกใจเรา ทำสิ่งที่เราไม่พอใจ  จึงเกิดการเบื่อ  ซึ่งเป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนทุก ๆ คน


            วิธีแก้การเบื่อแฟน  ควรปรับความเข้าใจกันก่อน   ถ้ายังไม่สามารถเข้าใจกันได้   ก็ต้องเลิกรากันไป  ต่างคนก็ต่างหาแฟนใหม่ที่ถูกใจกันต่อไป  และในที่สุดเมื่อไม่ถูกใจกับแฟนคนใหม่ก็จะเกิดการเบื่อแฟนคนใหม่ขึ้นอีกนะลูกเอ๋ย   เพราะเป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชน  ย่อมมีความพอใจและไม่พอใจอยู่ในสันดาน เมื่อพอใจสิ่งใดก็ว่าดี  เมื่อไม่พอใจก็ว่าเบื่อในสิ่งเดียวกันนั้น


 


            เบื่อสามี เบื่อภรรยา ภรรยาเบื่อสามี สามีเบื่อภรรยา ต่างฝ่ายต่างก็เกิดความเบื่อ ความไม่พอใจซึ่งกันและกัน   ก็จะเกิดการหย่าร้างขึ้น  ดังที่ได้พบเห็นในปัจจุบัน  ซึ่งก่อนหน้านั้นมีความพอใจรักใคร่ซึ่งกันและกัน   ก็จะไม่เกิดความเบื่อ  แต่เมื่อเกิดความไม่พอใจ  ก็เกิดความเบื่อ  ดังที่เกิดขึ้นแล้วในสังคมมนุษย์ทั่วไป


            วิธีแก้การเบื่อสามี เบื่อภรรยา ขั้นตอนแรก ทั้งคู่ต้องมีความอดทน ปรับความเข้าใจกันใหม่ สิ่งที่สามีทำให้ภรรยาไม่พอใจ  สามีก็ต้องแก้ไข สิ่งใดที่ภรรยาทำไม่ถูกใจสามี  ภรรยาก็ต้องแก้ไขปรับปรุงตัวใหม่   แก้ไขสิ่งที่ไม่พอใจซึ่งกันและกันนั้นให้หมดไป  ก็จะอยู่ร่วมกันอีกต่อไปได้


            อีกวิธีหนึ่ง เมื่อปรับความเข้าใจกันแล้วก็ยังไม่หายเบื่อ ขั้นตอนต่อไปก็แยกกันอยู่  หรือต่างคนต่างหาคู่ใหม่  เรื่องนี้เป็นเพราะกฎแห่งกรรมมาประกอบด้วย ลูกต้องเข้าใจ เรื่องของกฎแห่งกรรม  ทั้งกรรมดี กรรมชั่วที่ติดตัวตามตนเรามา ส่งผลให้เราต้องอยู่กับคนที่เบื่อไปจนตายก็มี บางคู่อยู่กันได้ไม่กี่วันต้องแยกทางกันก็มี  เรื่องนี้แล้วแต่กรรมเก่าส่งผลจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน และมีกรรมดี  กรรมชั่วในปัจจุบันประกอบกัน  ความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็เป็นไปตามกรรม คือ การกระทำของแต่ละคนที่สร้างมาในอดีตชาติ  สามีภรรยาคู่ใด ทำกรรมดีร่วมกันมาก็จะอยู่กันอย่างมีความสุข  สามีภรรยาคู่ใดทำกรรมชั่วร่วมกันมาก็จะมีแต่ความทุกข์  สามีภรรยาบางคู่ทำทั้งกรรมดี กรรมชั่วร่วมกันมาก็จะมีทั้งความสุขบ้าง ความทุกข์บ้าง  ดังที่ได้เกิดขึ้นแล้วกับมวลมนุษย์ทั่วไปในโลกนี้


            เบื่อนาย คือ ความไม่พอใจนาย เช่น นายไม่มีความเป็นธรรม เห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัว ทุจริต
คดโกง  เราไม่เห็นด้วยเราก็เบื่อ ถ้าเราเห็นด้วย เราก็ไม่เบื่อ เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกัน  แต่บางคนนายเป็นคนดี มีศีล มีธรรม ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  แต่ลูกน้องบางคนที่เป็นคนไม่ดี
ไม่ซื่อสัตย์สุจริต เกเร ทิ้งงาน ไม่มีความเคารพยำเกรงเจ้านาย เมื่อเจ้านาย ดุด่า ว่ากล่าว ตักเตือนด้วยความหวังดี ลูกน้องผู้นั้นก็จะโกรธ  และเบื่อหน่ายเจ้านาย  เพราะมีนิสัยใจคอต่างกัน  ความประพฤติไม่ตรงกัน ส่วนลูกน้องกับเจ้านายที่มีนิสัยใจคอ มีความประพฤติที่ดีเหมือนกัน ก็จะไม่เกิดความเบื่อ
  ส่วนใหญ่ที่เกิดความเบื่อเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน


            วิธีแก้การเบื่อนาย เมื่อมีเจ้านายไม่ดี เราก็พยายามทำความดีต่อไปจนกว่าจะทนไม่ได้  แล้วหาทางโยกย้ายจากกัน ถ้าลูกน้องเป็นคนชั่ว แต่มีเจ้านายดี ลูกน้องก็เบื่อนายเหมือนกัน เพราะลูกน้องเป็นคนชั่ว  เพราะฉะนั้น ความเบื่อคือความไม่พอใจ   ถ้าเราอยู่กับสิ่งที่ไม่พอใจนาน ๆ เราก็เบื่อมาก ถ้าเราอยู่กับสิ่งที่ไม่พอใจไม่นาน  เราก็เบื่อน้อย


 


            เบื่อเพื่อนร่วมงาน คือ มีเพื่อนร่วมงานที่มีความเห็นไม่ตรงกัน ทำงานร่วมกันนาน ๆ ก็เกิดความเบื่อ แต่ถ้าเพื่อนร่วมงานมีความเห็นตรงกัน ก็จะไม่เกิดความเบื่อ คนดีมีเพื่อนร่วมงานดีก็จะ


ไม่เกิดความเบื่อ  คนชั่วมีเพื่อนร่วมงานชั่วก็จะไม่เบื่อเช่นกัน  เหตุของการเบื่อที่เกิดขึ้น เพราะคนชั่วเบื่อคนดี คนดีเบื่อคนชั่ว  นี่คือความเป็นจริง


            วิธีแก้การเบื่อเพื่อนร่วมงาน   ถ้าหากเราเป็นคนดี  เบื่อเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนไม่ดี  วิธีแก้ไขก็คือเลือกคบเพื่อนร่วมงานที่ดี  มีความเห็นที่ตรงกัน  มีการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีอุดมการณ์เดียวกันกับเรา  ถ้าเพื่อนร่วมงานมีความประพฤติที่ไม่ดี ทุจริตคดโกง  เบียดบังเอาเวลาราชการไปหาประโยชน์ส่วนตน  เราก็หลีกเลี่ยงไม่คบค้าสมาคมด้วย  และไม่ทำงานร่วมกับเขา  ถ้าจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้  เราก็ระมัดระวังตัว  ประพฤติตนเป็นคนดี  อยู่ในระเบียบวินัย  ไม่ทำผิดกฎหมาย ไม่ทำผิดครรลองคลองธรรม  ไม่ทำผิดจารีตประเพณี  ส่วนเพื่อนร่วมงานที่ไม่ดี  ประพฤติชั่ว ทุจริตคดโกง  เราก็คอยตักเตือนเขาให้เลิกประพฤติชั่ว  แต่ถ้าตักเตือนแล้วเขาไม่เชื่อฟัง  เราก็ต้องอุเบกขา คือการวางเฉย  แต่ถ้าหากตัวเราเป็นคนประพฤติชั่วเสียเอง  แล้วเบื่อเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนดี   เราควรต้องพิจารณาตนเอง  และปรับปรุงแก้ไข  ความประพฤติให้ดีขึ้น  เพื่อจะได้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข  ไม่มีความเบื่อซึ่งกันและกันอีกต่อไป


            เบื่อการเมือง คนดีก็จะเบื่อนักการเมือง ที่ทุจริต คดโกง เห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัว เห็นแก่พรรคพวก เพื่อนพ้อง พี่น้อง บริวาร  ส่วนคนชั่วก็จะสนับสนุน นักการเมืองที่ทุจริต คดโกง  เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกัน  แต่ถ้านักการเมืองที่ดี   บริหารบ้านเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริต    คดโกง ไม่เห็นแก่เพื่อนพ้อง  พี่น้อง  บริวาร  ก็จะถูกนักการเมืองที่ชั่วคอยทำร้ายทำลาย  ให้บ้านเมืองเกิดความเดือดร้อน  ดังที่เกิดขึ้นแล้วในบ้านเมืองเราปัจจุบัน


            วิธีแก้การเบื่อนักการเมือง คือ   การรวมพลังขับไล่ให้นักการเมืองที่ชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลายออกไป  ให้พ้นจากการบริหารประเทศชาติบ้านเมือง   แล้วนำเอานักการเมืองที่ดีมาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองแทน   ประเทศชาติก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขต่อไป


            สารพัดจะเบื่อ แม่ขอตอบว่า  สารพัดจะเบื่อที่เกิดขึ้น เกิดจากมนุษย์มีกิเลสทั้ง 3 อย่าง คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบงำจิตใจ  เมื่อความโลภเกิดขึ้น มีความอยากได้สิ่งต่าง ๆ  มาเป็นของตน  แล้วไม่ได้ตามต้องการ  ก็เกิดความเบื่อ  เมื่อความโกรธเกิดขึ้น มีความอาฆาตพยาบาทปองร้ายถ้าไม่ได้แก้แค้นให้สมใจ  ก็จะเกิดความเบื่อ   เมื่อความหลงเกิดขึ้น คือ ความรักใคร่พอใจใน


 


สิ่งต่าง ๆ เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์  เมื่อได้ในสิ่งที่ต้องการเหล่านั้นแล้ว  ก็ยังเกิดความเบื่อขึ้นอีก  ความเบื่อของมนุษย์มีในกมลสันดาน ไม่ได้ดังปรารถนาก็เบื่อ ถ้าได้ตามความปรารถนาแล้วก็ยังเบื่ออีก เพราะกิเลสทำให้อยากได้อีกต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะฉะนั้น ความเบื่อของลูกที่ถามมานี้ เป็นความเบื่อของมนุษย์ปุถุชนทั่วไป


            วิธีแก้ความเบื่อที่ถูกต้องที่สุด คือ การพิจารณาความเบื่อแต่ละเรื่องให้เห็นว่า ความเบื่อที่เกิดขึ้นกับเราเรื่องใดที่เป็นโทษ  ความเบื่อที่เกิดขึ้นกับเราเรื่องใดที่เป็นประโยชน์ ให้เลือกคิด เลือกพูด เลือกทำในเรื่องที่เป็นประโยชน์   แต่แม่ว่าคนที่น่าเบื่อที่สุดคือ ตัวเรา ให้พิจารณาไตร่ตรองให้ดีนะลูก  แล้วลูกจะหายเบื่อ ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับ กาย วาจา ใจ ของเรา เพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ที่มีกิเลสครอบงำจิตใจ   ทำให้จิตใจวุ่นวาย  เบื่อโน้น เบื่อนี่ แต่ถ้ามีสติปัญญาครอบงำจิตใจ   ความเบื่อก็จะไม่เกิดขึ้น  เพราะเข้าใจในธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมวลมนุษย์และสัตว์ในโลกนี้      เป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า   ซึ่งเป็น สัจธรรม  สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง  ถ้าลูกสามารถพิจารณาชำระกิเลสให้หมดสิ้นจากจิตใจ  เข้าสู่แดนวิมุติหลุดพ้นเป็นอริยะชน หรือเป็นพระอริยะ ความเบื่อก็จะหายไป เพราะรู้เท่าทันความจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้

นก

ตอนนี้เบื่อแฟนมากค่ะ คบกันมา 5 ปี แล้ว


บางทีก็รู้สึกดี บางครั้งก็ไม่มีความสุข


คิดกับเขาติดลบแล้วทุกวันนี้ ทั้งที่แต่ก่อนเขาทำไรเราก็จะมองว่าดี เขสพูดไรจะเชื่อเจาตลอด


แต่ทุกวันนี้เหมือนโตขึ้น เราใช้ความคิด มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น นำสิ่งที่เขาพูด เขากระทำแล้วมันไม่ใช่อ่ะ


มันเลยเซ็งๆ เบื่อๆ อยากเลิก เขาก็ไม่เลิก แถมยังขู่เราอีก

เบื่อ

แล้ว...ถ้าเบื่อแบบว่าอยากอยู่คนเดียว แต่พออยู่คนเดียวก็อึดอัด ออกไปเจอผู้คนก็เบื่ออยากกลับบ้าน แต่พอกลับมาก็เบื่อ เหมือนชีวิตจะเบื่อไปซะทุกอย่างคะอยากหายมากๆแต่ไม่รู้จะทำไงดี

ลิลิน

เบื่อที่แม่ชอบเอาเราไปเปรียบเทียบเด็กคนอื่น ทั้งที่ทำดีที่สุดแล้ว ทำไงดี


Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view