http://www.porjarearntum.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ05/04/2009
อัพเดท06/09/2022
ผู้เข้าชม698,100
เปิดเพจ947,990

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา

บทกลอนธรรมะ

จูงมือลูกเดิน

ระลึกได้และรู้ตัวหมายความว่าอย่างไร

รัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

อันตรายของภิกษุ สามเณร ผู้บวชใหม่ ๔ อย่าง

ความจริงอันประเสริฐที่ควรรู้ ๔ ประการ

ธรรมะอันทำให้งาม มี ๒ ประการ

ธรรมคุ้มครองโลก

เสียงเทศน์ทำใหม่ล่าสุด

วงล้อแห่งพระธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ ๔ อย่าง

ทุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

สุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ประการ หมายความว่าอย่างไร

คุณของรัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนประเภทใด

มูลเหตุของความโง่เขลา

มูลเหตุของความฉลาด

ท่านรู้จักตนเองว่ามีกิเลสหรือไม่ ต้องพิจารณาอย่างไร

ท่านรู้จักมนุษย์ ๔ ประเภทหรือยัง ?

คิดดี พูดดี ทำดี

ความสุข ความทุกข์ ความสบาย แตกต่างกันอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ

ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบและเกิดปัญญา

ศาสนาคืออะไร

ป่วยกาย ป่วยใจ หมายความว่าอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (เนื้อหา)

ทำความดีเพื่ออะไร

คุณธรรม ๕ ประการ สนับสนุนความสำเร็จ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หมายความว่าอย่างไร

ศีล ในพระพุทธศาสนา ๒๒๗ ข้อ ภาคภาษาไทย อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ปัจจัย ๔ รูปธรรม และ ปัจจัย ๔ นามธรรม

มนุษย์ เป็นโรค ๔ อย่าง บ้า ใบ้ บอด หนวก

ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาปหมายความว่าอย่างไร

ระวังจิต ระวังอารมณ์ หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่ไม่เป็นอนิจจัง สิ่งที่ไม่เป็นทุกขัง สิ่งที่ไม่เป็นอนัตตา มีจริงหรือไม่

จิตสงบ จิตว่าง แตกต่างกันอย่างไร

อยากรู้ อยากห็น อยากเป็น อยากไป หมายความว่าอย่างไร

มืดมามืดไป และสว่างมาสว่างไป หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่มีมาก ทำให้น้อยลง สิ่งที่มีอยู่ทำให้หมดไป

ความเห็นแก่ตัว กับการรักตัวเอง

ท่านพบเห็นเมืองพอแล้วหรือยัง

การทำความชั่วเพราะเหตุ ๔ ประการ

รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง หมายความว่าอย่างไร

สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ฟังธรรมเป็นยาฉีด จริงหรือ

ผู้ที่ไม่แต่งงาน จะตกนรก จริงหรือไม่

มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ

ก็ต้อง ก็ได้ ก็ดี หมายความว่าอย่างไร

บันใด ๘ ขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น

งามทั้ง กาย วาจา ใจ

ผู้ที่ฝีกสมาธินาน ๆ ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุใด

คิดอย่างไรจึงไม่เกิดทุกข์

จิตใต้สำนึก

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

ทำใจ หมายความว่าอย่างไร

ประเพณีงานศพที่ถูกต้อง... เหตุใดจึงต้องเผาศพ...

ความเบื่อของปุถุชนกับความเบื่อของพระอริยะ

พระราชดำรัส คุณธรรม ๔ ประการ(เนื้อหา)

มีสิ่งใด สิ่งนั้นก็เสื่อม

บวชเพื่ออะไร

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริงหรือ

ทุกข์และวิธีปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์

บุคคลที่หาได้ยาก ความกตัญญูกตเวที

การฝึกสมาธิเพื่อให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ผิดหรือถูก...

ความหวัง

มืดมาสว่างไป สว่างมามืดไป หมายความว่าอย่างไร

ผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติธรรม มีโทษอย่างไร

แผ่นพับธรรมะ

ผู้ขัดขวางการปฏิบัติธรรม มีโทษอย่างไร

(อ่าน 7693/ ตอบ 3)

กัญญานัฎฐ์

...มีความสงสัยว่า  "ผู้ที่ห้าม หรือไม่ส่งเสริม ไม่สนับสนุน ยังขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นทำบุญ ไม่ให้ทำความดี หรือไม่ให้ปฏิบัติธรรม"  เช่น พอ่แม่ขัดขวางลูก หรือลูกขัดขวางพ่อแม่  สามีขัดขวางภรรยา หรือภรรยาขัดขวางสามี เพื่อน หรือญาติพี่น้องขัดขวางกัน เป็นต้น ....ผู้ที่ขัดขวาง...  จะตกนรก หรือเป็นบาปหรือไม่ค่ะ...ขอคุณแม่ช่วยอธิบายให้เข้าใจ ...หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณแม่คงจะให้ความกระจ่าง...แก่ลูก...  ขอขอบพระคุณมากค่ะ...


แม่ชี ประยงค์

... แม่ต้องขอขอบใจลูกมาก  ที่สนใจไต่ถาม ในเรื่องที่สงสัยไม่เข้าใจ  เรื่องต่าง ๆ  ที่ลูกถามนั้น  เป็นประโยชน์อย่างมาก  กับตัวลูกเองรวมถึงผู้อื่น  ที่สนใจใฝ่รู้เรื่องธรรมะ  แม่เองได้ปวารณาตัว  ด้วยการมอบกายถวายชีวิตเป็น พุทธบูชา  ธรรมบูชา สังฆบูชา และแม่ดีใจมากที่ได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่  อย่างมีคุณค่าและได้ทำประโยชน์ให้กับลูก ๆ และ พุทธศาสนิกชนทั่วไป  นับว่าแม่ได้มีชีวิตอยู่อย่างคุ้มค่าไม่เสียเวลาเปล่า 


... สำหรับผู้ที่ห้าม หรือขัดขวางการทำความดี  การทำบุญ หรือการปฏิบัติธรรมของผู้อื่นนั้น   จะมีบาป มีโทษมากหรือน้อยนั้น  ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของนักปฏิบัติธรรมผู้นั้นว่า  อยู่ในระดับใด 


... เช่น ถ้าผู้นั้นปฏิบัติธรรมขั้นต้น ๆ เช่น ใส่บาตรทุกเช้า ผู้ใดขัดขวางห้ามมิให้ใส่บาตร


บาปที่จะได้รับก็น้อยลง


... ถ้าผู้นั้นนำอาหารไปถวายพระที่วัด  รักษาศีล ฟังธรรม ผู้ที่ขัดขวาง บาปที่ได้รับก็มากขึ้น   ... สำหรับผู้ที่ไปบวชชีพราหมณ์ ๓ วัน ก็ดี ๗ วันก็ดี ผู้ที่ขัดขวาง  บาปที่ผู้นั้นจะได้รับยิ่งมากขึ้น


... ส่วนผู้ที่มีความตั้งใจมั่น ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อชำระกิเลสให้หมดไปจากใจ หวังเข้าสู่แดนวิมุต หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ผู้ที่ขัดขวาง บาปที่ผู้นั้นจะได้รับมากเป็นพันเท่า    ทวีคูณ  


ตัวอย่างเช่น ภรรยาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ทุกวัน สามีขัดขวาง ไปเกิดชาติหน้าสามีจะเป็นคนจนและโง่เขลา เบาปัญญา 


หรือถ้าภรรยานำอาหารไปถวายพระที่วัด รักษาศีล ฟังธรรม สามีขัดขวาง ไปเกิดชาติหน้าสามีจะเป็นคนยากจน เป็นอันธพาลโง่เขลา เบาปัญญามากขึ้น


ภรรยาไปบวชชีพราหมณ์ ๓ วัน ๗ วัน สามีก็ขัดขวาง ไปเกิดชาติหน้าสามีจะทำอะไรไม่สำเร็จ จะมีคนมาขัดขวางอยู่ตลอดเวลา กลายเป็นคนล้มเหลวในชีวิต


            ภรรยาตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อชำระกิเลสให้หมดไปจากจิต หวังเข้าสู่แดนวิมุตหลุดพ้น จากการเวียนว่ายตายเกิด สามีขัดขวาง บาปที่สามีจะได้รับหนักมาก ตายไปตกนรกหมกไหม้หลายชาติ  เมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีก จะไร้ญาติขาดมิตร อดอยากยากจนข้นแค้น ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีอาหารการกิน เป็นคนใจร้าย  รูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ ในชาติต่อไปจะไม่ได้พบกันอีก ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันอีกต่อไป เพราะการกระทำในชาตินี้ต่างกัน คนหนึ่งทำแต่ความดี อีกคนขัดขวางและไม่ทำความดี ไม่มีศีลไม่มีธรรม ประกอบแต่กรรมชั่ว เป็นคนตระหนี่เห็นแก่ตัว ปากร้าย พูดแต่คำหยาบ ทำให้ผู้อื่นเสียหาย การกระทำอย่างนี้อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นสัตว์นรก เป็นเปรต เป็นอสุรกาย ได้รับความทุกข์ทรมานเป็นเวลายาวนาน


เพราะฉะนั้นผู้ใดขัดขวางการประพฤติปฏิบัติธรรมดังกล่าวมาแล้ว จะเป็นสามีขัดขวางภรรยา ภรรยาขัดขวางสามี ลูกขัดขวางพ่อแม่ พ่อแม่ขัดขวางลูก เพื่อนหรือญาติพี่น้อง ถ้าขัดขวาง  บาปที่ผู้นั้นได้รับ  จะส่งผลเช่นเดียวกัน ดังที่แม่ได้อธิบายมาแล้วข้างต้น     แม่หวังว่าลูกคงจะเข้าใจอย่างถ่องแท้  สำหรับข้อสงสัยที่ถาม และไม่ไปขัดขวางการทำความดี หรือการปฎิบัติธรรมของผู้อื่นให้เป็นบาปเป็นกรรม   ลูกควรที่จะต้องชักชวนหรือให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้อื่นทำความดี หรือปฏิบัติธรรมในขั้นที่สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป 


ท้ายนี้แม่ขออัญเชิญคุณพระพุทธ  คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ และ    เทพเทวาทั้งหลาย  จงปกปักรักษาลูก ๆ ของแม่ ให้มีความสุขความเจริญ  ปรารถนาสิ่งใด  ในสิ่งที่ถูกต้อง  ตามครรลองคลองธรรม ขอให้สมความ มุ่งมาดปรารถนาทุกประการ  และแม่ขอให้ลูกของแม่มี  มนุษย์สมบัติ  สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ  มีปัญญาอันเป็นเลิศ       มีดวงตาเห็นธรรม ปฏิบัติสำเร็จมรรคผลนิพพาน ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด  เข้าสู่แดนวิมุตหลุดพ้น  ในชาติปัจจุบันนี้กันทุก ๆ คน...นะลูกนะ...

Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view