http://www.porjarearntum.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ05/04/2009
อัพเดท06/09/2022
ผู้เข้าชม673,733
เปิดเพจ919,785

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา

บทกลอนธรรมะ

จูงมือลูกเดิน

ระลึกได้และรู้ตัวหมายความว่าอย่างไร

รัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

อันตรายของภิกษุ สามเณร ผู้บวชใหม่ ๔ อย่าง

ความจริงอันประเสริฐที่ควรรู้ ๔ ประการ

ธรรมะอันทำให้งาม มี ๒ ประการ

ธรรมคุ้มครองโลก

เสียงเทศน์ทำใหม่ล่าสุด

วงล้อแห่งพระธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ ๔ อย่าง

ทุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

สุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ประการ หมายความว่าอย่างไร

คุณของรัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนประเภทใด

มูลเหตุของความโง่เขลา

มูลเหตุของความฉลาด

ท่านรู้จักตนเองว่ามีกิเลสหรือไม่ ต้องพิจารณาอย่างไร

ท่านรู้จักมนุษย์ ๔ ประเภทหรือยัง ?

คิดดี พูดดี ทำดี

ความสุข ความทุกข์ ความสบาย แตกต่างกันอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ

ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบและเกิดปัญญา

ศาสนาคืออะไร

ป่วยกาย ป่วยใจ หมายความว่าอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (เนื้อหา)

ทำความดีเพื่ออะไร

คุณธรรม ๕ ประการ สนับสนุนความสำเร็จ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หมายความว่าอย่างไร

ศีล ในพระพุทธศาสนา ๒๒๗ ข้อ ภาคภาษาไทย อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ปัจจัย ๔ รูปธรรม และ ปัจจัย ๔ นามธรรม

มนุษย์ เป็นโรค ๔ อย่าง บ้า ใบ้ บอด หนวก

ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาปหมายความว่าอย่างไร

ระวังจิต ระวังอารมณ์ หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่ไม่เป็นอนิจจัง สิ่งที่ไม่เป็นทุกขัง สิ่งที่ไม่เป็นอนัตตา มีจริงหรือไม่

จิตสงบ จิตว่าง แตกต่างกันอย่างไร

อยากรู้ อยากห็น อยากเป็น อยากไป หมายความว่าอย่างไร

มืดมามืดไป และสว่างมาสว่างไป หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่มีมาก ทำให้น้อยลง สิ่งที่มีอยู่ทำให้หมดไป

ความเห็นแก่ตัว กับการรักตัวเอง

ท่านพบเห็นเมืองพอแล้วหรือยัง

การทำความชั่วเพราะเหตุ ๔ ประการ

รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง หมายความว่าอย่างไร

สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ฟังธรรมเป็นยาฉีด จริงหรือ

ผู้ที่ไม่แต่งงาน จะตกนรก จริงหรือไม่

มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ

ก็ต้อง ก็ได้ ก็ดี หมายความว่าอย่างไร

บันใด ๘ ขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น

งามทั้ง กาย วาจา ใจ

ผู้ที่ฝีกสมาธินาน ๆ ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุใด

คิดอย่างไรจึงไม่เกิดทุกข์

จิตใต้สำนึก

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

ทำใจ หมายความว่าอย่างไร

ประเพณีงานศพที่ถูกต้อง... เหตุใดจึงต้องเผาศพ...

ความเบื่อของปุถุชนกับความเบื่อของพระอริยะ

พระราชดำรัส คุณธรรม ๔ ประการ(เนื้อหา)

มีสิ่งใด สิ่งนั้นก็เสื่อม

บวชเพื่ออะไร

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริงหรือ

ทุกข์และวิธีปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์

บุคคลที่หาได้ยาก ความกตัญญูกตเวที

การฝึกสมาธิเพื่อให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ผิดหรือถูก...

ความหวัง

มืดมาสว่างไป สว่างมามืดไป หมายความว่าอย่างไร

ผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติธรรม มีโทษอย่างไร

แผ่นพับธรรมะ

พระซื้อหวยเอง ผิดศีลไหม แต่ทำไมยังเห็นซื้อกันอยู่

(อ่าน 3800/ ตอบ 2)

สมชัย


ป.เจริญธรรม

  กระทู้ที่ ๒  ของคุณ สมชัย  ที่ถามว่า 


๑.      พระซื้อหวยเองผิดหรือไม่ 


๒.     แต่ทำไมยังซื้อกันอยู่


ตอบ  แม่ขอตอบว่า  ๑)  พระซื้อหวยเอง นั้นผิดศีล  ผิดวินัย ( ศีลและวินัยเหมือนกัน )  การผิดวินัยของพระเรียกว่า  อาบัติ ความว่า ภิกษุ แลกเปลี่ยนสิ่งของกับคฤหัสถ์  ต้องอาบัติ  นิสสัคคิยปาจิตตีย์  วรรค ๒ โกสิยวรรค  ข้อ ๑๐  จะต้องแจ้งและสละสิ่งของนั้นให้แก่ภิกษุแล้วจึงจะแสดงอาบัติ  เพื่อตั้งใจจะไม่ทำผิดวินัยข้อนี้อีกต่อไป 


                   ๒)  ทำไม่พระยังซื้อหวยกันอยู่   พระที่ซื้อหวยเนื่องจากไม่เข้าใจว่า  พระผู้มีพระภาคเจ้าให้บวชเพื่ออะไร  จึงไม่สนใจจะศึกษาพระธรรม  พระวินัย  ให้ถ่องแท้จึงไม่รู้ผิด ถูก  ชั่ว  ดี  ประพฤติตนเหมือนฆราวาสทั่วไป  มีสติปัญญาน้อย  จิตอยู่ใต้อำนาจของกิเลส  คือ ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ลุ่มหลงมัวเมา  ในลาภยศ  สรรเสริญ  สุข  เมื่อเกิดความโลภ( ความอยากได้ )  เกิดขึ้นจึงซื้อหวยได้โดยไม่ละอายต่อบาป  ขาดคุณธรรมขาดธรรมประกอบศีลข้อที่  ๒ สัมมาอาชีวะ  มีอาชีพที่สุจริต  เลี้ยงชีพด้วยความถูกต้องตาม  กฎหมาย  ตามครรลองคลองธรรม  โดยเฉพาะเป็นพระภิกษุ  เมื่อบวชแล้วต้องชำระกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจ  เพราะกิเลสเป็นเหตุของการเกิดทุกข์  เมื่อกิเลสหมดแล้ว  ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็หมดไป  กิเลสจะหมดได้ต้องปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มาก  ปฏิบัติอย่างจริงใจ  จริงจัง และต่อเนื่อง  ก็จะมีปัญญา  รู้ผิดถูก  ชั่วดี  ด้วยตนเอง  และยังนำไปสอนคนอื่นให้อีกด้วย 


                                                                          ป. เจริญธรรม...

จิตตะ

อย่าว่าแต่ซื้อหวยเลย แค่มีเงิน รับเงิน ยินดีในเงิน ต้องอาบัติ


จะเอาเงินไปซื้ออะไรก็ต้องอาบัติ 

Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view