http://www.porjarearntum.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ05/04/2009
อัพเดท06/09/2022
ผู้เข้าชม698,087
เปิดเพจ947,977

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา

บทกลอนธรรมะ

จูงมือลูกเดิน

ระลึกได้และรู้ตัวหมายความว่าอย่างไร

รัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

อันตรายของภิกษุ สามเณร ผู้บวชใหม่ ๔ อย่าง

ความจริงอันประเสริฐที่ควรรู้ ๔ ประการ

ธรรมะอันทำให้งาม มี ๒ ประการ

ธรรมคุ้มครองโลก

เสียงเทศน์ทำใหม่ล่าสุด

วงล้อแห่งพระธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ ๔ อย่าง

ทุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

สุจริต ๓ หมายความว่าอย่างไร

วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ ประการ หมายความว่าอย่างไร

คุณของรัตนะ ๓ หมายความว่าอย่างไร

ท่านเป็นมนุษย์ปุถุชนประเภทใด

มูลเหตุของความโง่เขลา

มูลเหตุของความฉลาด

ท่านรู้จักตนเองว่ามีกิเลสหรือไม่ ต้องพิจารณาอย่างไร

ท่านรู้จักมนุษย์ ๔ ประเภทหรือยัง ?

คิดดี พูดดี ทำดี

ความสุข ความทุกข์ ความสบาย แตกต่างกันอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ

ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบและเกิดปัญญา

ศาสนาคืออะไร

ป่วยกาย ป่วยใจ หมายความว่าอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (เนื้อหา)

ทำความดีเพื่ออะไร

คุณธรรม ๕ ประการ สนับสนุนความสำเร็จ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป หมายความว่าอย่างไร

ศีล ในพระพุทธศาสนา ๒๒๗ ข้อ ภาคภาษาไทย อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ปัจจัย ๔ รูปธรรม และ ปัจจัย ๔ นามธรรม

มนุษย์ เป็นโรค ๔ อย่าง บ้า ใบ้ บอด หนวก

ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาปหมายความว่าอย่างไร

ระวังจิต ระวังอารมณ์ หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่ไม่เป็นอนิจจัง สิ่งที่ไม่เป็นทุกขัง สิ่งที่ไม่เป็นอนัตตา มีจริงหรือไม่

จิตสงบ จิตว่าง แตกต่างกันอย่างไร

อยากรู้ อยากห็น อยากเป็น อยากไป หมายความว่าอย่างไร

มืดมามืดไป และสว่างมาสว่างไป หมายความว่าอย่างไร

สิ่งที่มีมาก ทำให้น้อยลง สิ่งที่มีอยู่ทำให้หมดไป

ความเห็นแก่ตัว กับการรักตัวเอง

ท่านพบเห็นเมืองพอแล้วหรือยัง

การทำความชั่วเพราะเหตุ ๔ ประการ

รู้จด รู้จำ รู้แจ้ง หมายความว่าอย่างไร

สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ฟังธรรมเป็นยาฉีด จริงหรือ

ผู้ที่ไม่แต่งงาน จะตกนรก จริงหรือไม่

มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ

ก็ต้อง ก็ได้ ก็ดี หมายความว่าอย่างไร

บันใด ๘ ขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น

งามทั้ง กาย วาจา ใจ

ผู้ที่ฝีกสมาธินาน ๆ ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุใด

คิดอย่างไรจึงไม่เกิดทุกข์

จิตใต้สำนึก

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

ทำใจ หมายความว่าอย่างไร

ประเพณีงานศพที่ถูกต้อง... เหตุใดจึงต้องเผาศพ...

ความเบื่อของปุถุชนกับความเบื่อของพระอริยะ

พระราชดำรัส คุณธรรม ๔ ประการ(เนื้อหา)

มีสิ่งใด สิ่งนั้นก็เสื่อม

บวชเพื่ออะไร

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริงหรือ

ทุกข์และวิธีปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์

บุคคลที่หาได้ยาก ความกตัญญูกตเวที

การฝึกสมาธิเพื่อให้เห็นสิ่งต่าง ๆ ผิดหรือถูก...

ความหวัง

มืดมาสว่างไป สว่างมามืดไป หมายความว่าอย่างไร

ผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติธรรม มีโทษอย่างไร

แผ่นพับธรรมะ

ผู้ที่ไม่แต่งงาน จะตกนรก จริงหรือไม่

ผู้ที่ไม่แต่งงาน จะตกนรก จริงหรือไม่

           ข้าพเจ้าว่าไม่จริง ไม่มีเหตุผลพอที่คนที่ไม่แต่งงานจะตกนรก เพราะไม่ได้ทำความชั่วใดๆ คำพูดที่ว่าใครไม่แต่งงานต้องตกนรก เป็นคำพูดของ พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย มาตั้งแต่ในอดีต เพราะท่านเหล่านั้นต้องการให้ลูกหลานแต่งงาน ให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ มีพ่อ แม่ ลูก เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไป และมีคนมาดูแลแทน ตายก็ตายตาหลับ เป็นเพราะพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย มีปัญญาน้อย เห็นการมีคู่ครองว่าเป็นสุข ที่จริงแล้วการแต่งงานเหมือนตกนรกทั้งเป็น เพราะมีแต่ความทุกข์ทั้งสิ้น เมื่อแต่งงานแล้วต่างก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรา สามีก็ว่าภรรยาเป็นของตน ภรรยาก็ว่าสามีเป็นของตน เกิดความหึงหวงกันขึ้นเป็นทุกข์กลัวสามีจะนอกใจ ฝ่ายสามีก็เป็นทุกข์กลัวภรรยาจะนอกใจเหมือนกัน

 เมื่อมีลูกก็เป็นทุกข์มากขึ้นอีก จะต้องหาอาหาร เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย  ยารักษาโรค เพิ่มขึ้น หาสถานที่ให้ลูกเรียน หางานให้ลูกทำ บางคนทุจริต คดโกง เพื่อลูกก็มี ท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีว่า การแต่งงานมีคู่ครอง มีลูกจะมีความสุขได้อย่างไร ถ้าสามีเป็นคนชั่วก็ยิ่งทุกข์หนักขึ้นไปอีก ถ้าภรรยาเป็นคนชั่วก็ยิ่งทุกข์มากขึ้น ถ้ามีลูกชั่วผู้เป็นพ่อแม่ก็ต้องทุกข์ใจหนักขึ้นเป็นทวีคูณ จะเห็นได้ว่าการแต่งงานเป็นการสร้างความทุกข์ขึ้นเอง จะไปวัดถือศีล  ฟังธรรมบ้างก็ไม่ได้  เพราะติดลูก ติดสามี ติดภรรยา ไม่มีโอกาสได้ทำความดี ซึ่งต่างกันกับคนที่ไม่ได้แต่งงาน ตัวคนเดียว มีบ้านหลังเดียว มีรถคันเดียว มีอาหารจานเดียว ก็พออยู่พอกินแต่ละวัน จะไปไหนก็สะดวกสบาย จะไปวัดถือศีล ฟังธรรมก็ไปสะดวก จะไป     ดูหนังฟังเพลงก็ไปได้ไม่มีใครขัดขวาง เงินทองที่หามาได้ ก็สามารถจะแบ่งปันให้ทานได้ตามกำลัง จะแบ่งให้พ่อแม่ ก็ไม่มีใครขัดขวาง ไม่ต้องสร้างบ้านเพื่อลูก ไม่ต้องซื้อรถให้ลูก ไม่ต้องหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และอาหารให้ลูก ไม่ต้องส่งลูกเรียน ไม่ต้องหางานให้ลูกทำ ตายก็ไม่ต้องห่วงใคร นี่คือ ความสบายของผู้ที่ไม่ได้แต่งงาน และยิ่งไปกว่านั้น ผู้ที่ไม่ได้แต่งงาน สามารถประพฤติปฏิบัติธรรม ตามคำสอนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อชำระกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดจากใจ และเข้าสู่แดนวิมุต หลุดพ้นได้ง่ายกว่าคนที่แต่งงาน มีสามี ภรรยา มีลูกมีหลาน เขาเหล่านั้น  โอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติธรรม  ให้หลุดพ้นนั้นยากมาก  เพราะติดอยู่ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ และลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ผู้ที่ไม่ได้แต่งงาน เป็นผู้ที่มีบุญมาก เพราะมีทุกข์น้อยกว่า  ส่วนการที่จะตกนรกหรือไม่นั้น ตกนรกกันได้ทุกคน ถ้าทำความชั่ว  ไม่ว่าผู้ทีแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ตาม

           อนึ่ง ที่กล่าวกันว่า ไม่มีลูกจะไม่มีคนดูแล ข้าพเจ้าเห็นว่า ถ้าเราเป็นคนดีมีศีลธรรม ทำประโยชน์ให้กับสังคมและส่วนรวม เลี้ยงดู  หลาน ญาติพี่น้องด้วยความเป็นธรรม กรรมดีทีทำในปัจจุบัน ก็จะส่งผลให้มีคนดูแลเมื่อแก่ชราในที่สุด

           อีกนัยหนึ่ง จะเห็นว่าบางคนมีลูกมากมาย แต่ไม่มีลูกคนใดเลี้ยงดูพ่อแม่ ซ้ำร้ายยังเอาหลานมาให้เลี้ยงอีก  ต้องอยู่อย่างทุกข์ยากลำบาก  ก็มีอยู่ในสังคมทั่วไป  เพราะกรรมไม่ดี ส่งผลให้เขาต้องได้รับทุกข์ ทรมาน   ดังที่ได้ปรากฏอยู่ในสังคมปัจจุบัน

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view